Våra produkter finns runt om i Sverige så vill du klämma och känna innan du bestämmer dig så kan vi ordna ett studiebesök.
På kartan ser du några av de orter där du kan hitta våra produkter. Kontakta oss så syr vi ihop ett besök.
Köper du enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU)? Kontakta oss.