Komplett klassrum

HYR ETT KOMPLETT KLASSRUM FÖR ENDAST 1990 kr/mån

Flexibla möbler för det moderna klassrummet. Jobba enskilt, två och två eller i grupp under samma lektion.