LOU

OFFENTLIG UPPHANDLING (LOU)

Köper du enligt lagen om offentlig upphandling? Vi har antagligen samarbete med någon av era avtalade leverantörer. Kontakta oss för mer information.