Årets London-resa, med fokus att utveckla skolor i Sverige

Varje år, i samband med BETT-veckan i London, anordnar Janssondata en resa för kunder som vill finna inspiration och nya perspektiv kring innovativ skolutveckling. Kännetecknande för Janssondatas resa är det familjära och prestigelösa nätverkandet. Med en rekommendationsgrad på i snitt 5,6 (max 6) förstår vi att årets resa blev en riktig höjdare!

Årets Janssondataresa till London under BETT-veckan hade fokus på lärmiljöer. Ante Runnquist från CoDesign och Frida Gustafsson Wennö från TÄNK OM var inbjudna som inspiratörer och workshopledare. Resan genomfördes med drygt 50 deltagare från skolor och kommuner i Skåne, vilka tillsammans representerade alla delar av skolans styrkedja – undantaget elever. En både bra spridning i roller och givande blandning av verksamhetsformer. Resan gav utrymme för dels tid att på egen hand besöka BETT-mässan, dels två dagar med gemensamt programinnehåll.

En gemensam utgångspunkt för dagarna var att digitala och fysiska lärmiljöer fungerar som katalysatorer för det vi gör och vill åstadkomma i vardagen. Har vi en stark verksamhetsidé, tydlig pedagogisk ambition och grundläggande värderingar på plats förstärks detta med ändamålsenlig användning av digitala och fysiska lärmiljöer. Det blir ännu bättre! Har vi däremot en spretig riktning och otydliga målsättningar riskerar användandet av digitala och fysiska lärmiljöer att försämra kvaliteten ytterligare. Detta tankesätt utgjorde en viktig röd tråd för den helhet som skapades under två skolbesök en av dagarna, och en efterföljande inspirations- och arbetsdag.

Fokus på lärmiljöer

– Det är lätt hänt att värdet av t.ex. skolbesök avgörs av i vilken utsträckning det går att omsätta det man ser till konkreta tips i den egna verksamheten hemma, säger Frida. Vi ville bryta det mönstret, och snarare utgå ifrån att alla intryck, bra och mindre bra, är tecken på hur lärmiljöer fungerar som katalysatorer. Och att det i sig är lärdomar som kan omsättas i konkreta handlingar som utvecklar den egna verksamheten.

– Facit på om vårt upplägg fungerar är ju om Londondagarna verkligen bidrar till förbättring för barn och elever, fortsätter Ante. Elevernas möjligheter att få en ännu bättre skolgång är alltid målsättningen när vi planerar och genomför den här typen av utbildningar.

Utvärderingar efter resan visar att Janssondatas resenärer var mycket nöjda med upplägg och innehåll under dagarna (se bild ovan). Vi frågar Magnus Johansson, ansvarig arrangör från Janssondata, vad som är hemligheten bakom alla nöjda resenärer.

– Vi erbjöd en inspirerande resa, med fokus på strukturerat lärande och nätverkande mer än på event. Jag tror att våra deltagare känner att det är ett både proffsigt och familjärt upplägg, helt enkelt. Vi brukar ha ”att fylla en buss” som mått för hur många platser vi erbjuder. Och med årets programupplägg blev det fullsatt snabbt, fortsätter Magnus stolt.

John Horvat, rektor på Mörarps skola i Helsingborg, beskriver vad han och hans kollegor fick med sig hem till sin skola.

– Det svåra är aldrig att ta med sig upplevelser hem, det svåra är alltid att återge vad de ska leda till, översätta dessa till platsen där vi befinner oss och slutlige realisera vägen framåt, beskriver John. Allt fanns i paketet hem. Det var en utbildningsresa paketerad så väl att det blev till en present för alla lärare och elever som inte kunde följa med.

Och vilka är de nu bestående intrycken av resan?

– Inte en förlorad sekund på hela resan, fortsätter John. Vi fick se teknik och framtid som möter upp nutid, prioriteringar som plötsligt blev synliga på vår framtidsradar, studiebesök som svarade på fler frågor än vi tänkt ställa och visioner som trädde fram ur Londondimman. Och sist men inte minst, äntligen en utbildningsresa värdig namnet!

Vad är reflektionerna från arrangörerna?

-För det första: man är ju aldrig nöjd säger Magnus, vi har redan tankar om hur nästa år kan bli ännu bättre!

– Något som gladde oss var att så många uttryckte en önskan om ”ännu mera verkstad”, fortsätter Frida. Vårt upplägg vilade egentligen helt på deltagarnas eget driv, att man verkligen ville skapa en koppling mellan den input man fick i London och verksamheten hemma. Och det känns som att det verkligen fungerade. Flera skolor uttryckte att de gärna skulle ha ytterligare en dag till egen verksamhetsplanering med möjlighet till coachning i det, och utbyte med andra verksamheter under tiden. Jag tror verkligen på den idén och är övertygad om att det skulle leda till ännu mer konkreta handlingar på det sättet.

– Håller med, säger Ante. Jag blev både glad och lite brydd över önskemålet att få en extradag. Varför åka till London för att jobba med verksamhetsutveckling liksom. Men det är kanske inte så konstigt när man tänker efter. Det blir väldigt intensiva dagar, vi släpper det som finns utanför samtidigt som vi får ”knuffar”, nya perspektiv och intryck som gör att vi ganska naturligt ifrågasätter våra standardlösningar. Personligen tror jag också att Magnus ambition ”att fylla en buss” fyller en pedagogisk funktion. Det blir inte en opersonlig gruppresa eller konferens, utan en möjlighet till professionellt utbyte i ett tight och effektivt format, roligt att så många tog chansen till det. Så tack till alla deltagare som gjorde årets BETT-resa så bra!

Nyfiken på BETT-mässan? Här hittar du höjdpunkterna från årets utställning: https://www.bettshow.com/