Blogg - iPadförvaring

Blogg


Din mobila studieplats, Ztoolen

Ztoolen är en mobil studie- eller arbetsplats. Den formgjutna möbeln kombinerar både sittplats och bord för laptop eller anteckningsblock och kan användas på flera olika sittytor, som till exempel på golvet, i en soffa eller trappa. Ztoolen är anpassad för att kunna flyttas runt och fungerar därför som ett perfekt komplement till den mer traditionella […]


Vad är god ergonomi för barn och unga?

Vad är god ergonomi för barn och unga? Ergonomi står för läran om människan i arbete och innebär att det arbete vi utför ska anpassas och varieras utefter oss som individer, både för kroppen och knoppen. Vi har träffat Katarina Bruck, ergonom och leg. arbetsterapeut med över 20 års erfarenhet inom ergonomiområdet, för att ta […]


Hur förvarar och laddar eleverna sina surfplattor och datorer i skolan?

Under de senaste åren har användningen av surfplattor och datorer i skolan ökat markant och idag får elever på många skolor runt om i Sverige en personlig surfplatta/dator att använda i undervisningen. I samband med den här digitala utvecklingen följer även ett ökat ansvar för både elever och skolor. Det debatteras idag hett om vilka […]