Din mobila studieplats, Ztoolen

Ztoolen är en mobil studie- eller arbetsplats. Den formgjutna möbeln kombinerar både sittplats och bord för laptop eller anteckningsblock. Ztoolen kan användas på flera olika sittytor, som till exempel på golvet, i en soffa eller trappa. Ztoolen är anpassad för att kunna flyttas runt och fungerar därför som ett perfekt komplement till den mer traditionella skol- eller arbetsmiljön. Varför inte låta elever göra grupparbete på önskad plats? Eller håll kontorets måndagsmöte i trappan? Utan att kompromissa med god ergonomi.

 

”Skapar variation i skolan eller på arbetsplatsen”

Katarina Bruck, ergonom och leg. arbetsterapeut, har provat Ztoolen och hennes intryck är att den kan möjliggöra för både bättre ergonomiska förutsättningar och större variation av studie- eller arbetsplats.
– Stolen möjliggör inte bara att vi slipper ha vår laptop i knät, utan bordet gör även att man kan lyfta blicken och få en bättre ställning i bland annat nacken, säger Katarina.

Den flexibla kontorsmiljön där man främjar en variation av arbetsplatser växer idag allt mer och intresset för ergonomi verkar öka.
– I en flexibel kontorsmiljö kan Ztoolen vara en lösning för att kunna sitta på olika platser och arbeta, både tillsammans eller var för sig, säger Katarina.

 

Ge barn och unga goda förutsättningar för framtiden

Vidare berättar Katarina om sina egna erfarenheter av dagens skolmiljö.
– Det är viktigt att skolan är i framkant av utvecklingen och bidrar till goda ergonomiska förutsättning för barn och unga. Genom att ge dem en bra grund och stor kunskap redan i ung ålder, kan vi förebygga eventuella skador som kan komma när man är vuxen och inte har fått lära sig att använda sin kropp på rätt sätt, säger Katarina.

 


Katarina Bruck, ergonom
och leg. arbetsterapeut

 

På länken nedan hittar du Ztoolen. Med hjälp av denna flexibla möbel kan du lätt skapa en varierande studie- eller arbetsmiljö för dina elever och kollegor.

https://ipadforvaring.se/product/ztool/