Betalning & Leverans

Vi på Zioxi från Janssondata tycker att hela Norden ska få ta del av våra smarta produkter. Därför har vi knutit avtal med flera logistikpartners för att underlätta alla leveranser. Vi levererar till våra nordiska länder, Sverige, Norge, Danmark och Finland, till fasta leveranskostnader.

Kontakta oss för mer information.

Snabblänkar: HyraFakturaLeverans

Hyra

Zioxi från Janssondatas möbelhyra är en form av långtidshyra där finansbolaget Siemens Finance äger de hyrda objekten och ni nyttjar dem. Många av rörelsens kostnader betalas idag efterhand som de nyttjas; exempelvis lokalhyra, löner, el och tele. Vi erbjuder er att betala även för era smarta möbler månads- eller kvartalsvis.

Därför är det smart att hyra möbler

– Hyra belastar inte skuldsidan i balansräkningen med utrustningens värde.
– Hyreskostnaden är skattemässigt avdragsgill samma år.
– Hyra påverkar inte betalningsförmågan, dvs likviditeten försämras inte.
– Hyra belastar driftsbudget istället för investeringsbudget.
– Det är lättare att budgetera eftersom du känner till hyresavgiften i förväg.
– I hyresavtalet ingår om så önskas förlängd garanti, fri support och i förekommande fall nödvändiga licenser
– Avtalstiden kan skräddarsys så att de möbler som behövs kan anskaffas till en kostnad som bäst passar budgeten. Vanliga hyrestider är 24–60 månader.
– En förmånligt försäkring med låg självrisk är ett populärt tillval.
– Komplettera era möbler med iPads, iPhone, Mac och annan IT-utrustning.