Vård & omsorg

Moderna vård- och omsorgsmiljöer är beroende av IT-utrustning för att effektivt hantera och dokumentera vårdprocessen. Den tekniska utrustningen kan vara känslig och måste därför hanteras med försiktighet för att undvika skador och driftstörningar. Dessutom kan innehållet på enheterna vara både känsligt och sekretessbelagt vilket ställer höga krav på att enheterna förvaras på en bestämd och säker plats när de inte används.

I laddvagnarna och laddskåpen laddas och förvaras ett stort antal tekniska enheter. Med hjälp av dessa smarta möbler kan man säkerställa att tekniken alltid är tillgänglig när den behövs. Dessutom minskar risken för driftstörningar genom att tekniken skyddas från yttre påverkan.

För ändamålet och lokalerna designade förvaringsmöbler kan bidra till att skapa en effektiv och säker arbetsplats utan att göra avkall på estetiken. Anpassade lösningar för specifika behov gör det möjligt att hantera tekniska enheter som telefoner, laptops och surfplattor på ett organiserat och säkert sätt.

För ytterligare kontroll och övervakning kan man kommunicera med de smartaste laddskåpen via en speciellt utvecklad molntjänst.
LÄS MER
Visa:
Alla
Ladda
Ladda & Förvara

Visar 1–16 av 33 resultat