Dagens lärande skiljer sig från förr

Kommer du ihåg hur lärandet brukade vara? Sitta på raka rader riktade mot läraren, titta på tavlan och skriva ner allt i din anteckningsbok. Gamla sönderklottrade skolbänkar med tuggummin på undersidan och med ojämna bordsben.

Lärande går inte riktigt till på det sättet längre, istället uppmuntras aktivt lärande med djupare tanke, analys och samarbete för att stärka individens egna reflektiva förmåga. Det finns ett antal sätt att uppmuntra till aktivt lärande i dina klassrum varvid följande är tre tips.

Utnyttja tekniken. Teknik ger möjlighet för experiment, forskning och analys. Tekniken bör vara olika med stationära datorer, bärbara datorer, tabletter och kringutrustning som alla används för att visa praktiska teorier. Genom teknik blir informationshämtning enklare och elevernakan fokusera mer på uppgiften än att hitta fakta. Se då också till att tekniken finns lättillgänglig och att batterierna är laddade när det är dags att använda den.

Fokusera på samarbete. Idag är samarbete en central del i utbildningen där debatter och diskussioner uppmuntras som får eleverna att argumentera och reflektera över olika teorier och synvinklar. Genom flexibla möbler som gör det enkelt att möblera om för grupparbeten underlättas undervisningen och elevernas lärande i grupp.

Skapa en inspirerande miljö. Med snygga möbler skapas en bättre känsla i rummet och ger inspiration till lärande. Tänk också på att möblerna behöver vara robusta för att tåla många års av användande och se bra ut över tid.

Här på zioxi hjälper vi skolor, högskolor och universitet att bygga utrymmen som uppmuntrar till aktivt lärande. Med smarta och flexibla möbler skapar vi miljöer som främjar lärande och som känns inspirerande. Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att skapa en lärande miljö.