Förvaring och laddning av iPads och laptops i skolan

Under de senaste åren har användningen av surfplattor och datorer i skolan ökat markant. Idag får elever på många skolor runt om i Sverige en personlig surfplatta/dator att använda i undervisningen. I samband med den här digitala utvecklingen följer även ett ökat ansvar för både elever och skolor. Det debatteras idag hett om vilka risker detta ansvar medföljer i fråga om försäkring, stöldrisk för elevers transport till och från skolan samt möjlig inbrottsrisk i skolan. Eftersom det inte finns några generella riktlinjer för dessa frågor är det upp till var skola att själv bestämma hur de ska förhålla sig till detta. Och det har på många håll i landet skapat både funderingar och oro.

 

Möbler som löser båda laddning och förvaring

Den stora frågan är egentligen vem som bär det huvudsakliga ansvaret? Samt hur man som skolledning kan förebygga både stöld- och inbrottsrisk för att på så sätt underlätta användningen av surfplattor och datorer i skolan?

Idag är det vanligt att skolor köper in stationära säkerhetsskåp som eleverna får förvara sina surfplattor eller datorer i över natten. Ett annat tillvägagångssätt är att elever tar med sin dator hem efter skolan var dag. Detta för att både komma undan stöldrisk på skolan och problemet med att kunna ladda alla elevers surfplattor/datorer. Även om stationära säkerhetsskåp kan uppfattas som det självklara och säkra valet, kvarstår fortfarande frågan om hur man ska lösa det med laddningen.

Dessutom är säkerhetsskåpen varken smidiga eller speciellt snygga. Zioxi, som designar och skapar skolmöbler för det digitala klassrummet, såg att det krävdes en sammankoppling av behoven av snygg design, säkerhet och laddning och därför blev det självklart att deras dator- och ipadvagnar skulle täcka alla dessa behov. Förvaringslösningarna är utformade med en plats för var surfplatta/dator så att var elev kan hålla reda på sin egen. Laddningsfrågan löste de genom att erbjuda ett eluttag per enhet. Problemet som kan uppstå med överbelastning om alla datorer börjar ladda samtidigt är löst med en intelligent, mjukstartande elmodul. Genom att varje natt rulla in vagnen i ett säkert rum minimeras riskerna för stöld vid inbrott.

Genom att som skola använda sig av en ipad- eller datorvagn från Zioxi kan man lösa de tidigare problemen och frågor som användningen av surfplattor och datorer har skapat. Elever och föräldrar slipper känna oro för stöldrisk till och från skolan. Och skolan kan säkert låsa in samt ladda elevernas surfplattor och datorer.

 

Att tänka på vid val av förvaringslösning för ditt klassrum:

Vem bär ansvaret för surfplattor/datorerna och vilka försäkringar har vi?
Hur ska surfplattor/datorerna laddas?
Hur ska surfplattor/datorerna förvaras på ett säkert sätt?

 

Nyfiken på att se hur Zioxis möbler används i skolan?

Här kan du läsa mer om hur Båstad Montessori och Gustavslundsskolan tänker kring möbler och förvaring i skolan.

Båstad Montessori

Gustavslundsskolan