play icon

Båstad Montessori

Hur mycket tekniska hjälpmedel ska en skola erbjuda sina elever?
Vad medför den utvecklingen skolans sätt att tänka kring säkerhet och ergonomi?

Två viktiga frågor som Ina Angel, rektor på Båstad Montessori i Grevie funderat mycket kring.
– Elevernas efterfrågan på teknik växer hela tiden. Anledningen, och fördelen, är att ny teknik ökar elevernas valmöjligheter i undervisningen.
Lärarledda lektioner kan enkelt varvas med grupparbeten eller uppgifter att lösa. Men den kanske största fördelen med ny teknik är att eleverna med hjälp av datorer eller surfplattor nu får en inlärning som anpassas till deras egna takt säger Ina Angel.

Skolor måste börja tänka arbetsmiljö.

En annan fråga som utmanar är den som också ställs på många av landets arbetsplatser. Tekniska hjälpmedel gör att vi bli stillasittandes mer än tidigare. Detta i sin tur innebär att vi påfrestar samma typ av muskelgrupper mycket, och andra mindre än vad behovet kräver. Det gäller att erbjuda platser där elverna kan vara för att lära sig. Men även att hålla koll på tiden de sitter samt att uppmuntra till rörelse mellan lektioner och uppgifter.

Möblering som skapar win-win.

Ett traditionellt klassrum är möblerat där eleverna sitter två och två i riktning mot tavlan. Genom att istället dela in klassrummet i mindre avdelningar kan lärare nå ut till sina elever på ett bättre sätt än tidigare. Ofta utgår en lektion från att läraren först undervisar alla elever i klassen, detta följs sedan upp av individuellt arbete med uppgifter. Vissa elever kommer igång fortare med sina uppgifter där andra kanske behöver ställa frågor eller repetera vad läraren undervisat om. Med möbler som tillåter olika sittningar kan man då lättare dela upp klassen och det blir effektivare för alla. Repetition och frågor sker då i en del av klassrummet och självständigt arbete med uppgifter sker i en annan del, utan att på något sätt störa eller påverka varandra.

Välj möbler som stödjer undervisningen.

En annan fråga som aktualiserats är hur man förvarar och laddar sina datorer och surfplattor på ett säkert och bra sätt. Här har Båstad Montessori köpt in möbler, anpassade för att ladda, förvara och snabbt kunna möblera om från Zioxi från Janssondata i Helsingborg. Janssondata har länge varit leverantör till skolor som köper in datorer till sin undervisning. Steget till att även erbjuda möbler som följer de tekniska produkterna var därför inte långt. I samband med inköp av datorer och surplattor dyker det alltid upp frågor om förvaring, säkerhet och ergonomi säger Magnus Johansson, försäljningsansvarig på Zioxi från Janssondata.