play icon

Gustavslundsskolan

På Gustavslundsskolan i Helsingborg har man precis startat upp sin verksamhet. Man undervisar totalt 450 elever på en helt nybyggd skolyta om 5.000 m2. Ambitionen med skolans inredning har sedan dag ett varit att ha flexibla miljöer som ska kunna anpassas efter olika typer av lärsituationer. Detta eftersom olika lärsituationer kräver olika behov. Även om Gustavslundsskolan är ny befinner man sig, som alla skolor, mitt uppe i en tid när teknikens intåg i skolans lärmiljö växer.

Tekniken är viktig

– Tekniken är viktigt att ta vara på även om man inte tummar på det som är framgångsfaktorn i en bra undervisning. Det vill säga läraren. Men samtidigt gäller det att ta till sig och använda tekniken så att eleverna hålls inspirerade eftersom det digitala är deras arena, säger en av skolans två rektorer Charlotte Hejdesten.

På Gustavslundsskolan menar man att förut fungerade skolan mer som en lägereld. Alla satt runt lägerelden, där kunskaper och erfarenheter delades. Men idag måste man kunna nå mycket längre. Där kommer tekniken in i bilden och med den behovet av att kunna ladda och förvara sina tekniska hjälpmedel.

“Det är inte möbleringen som ska bestämma undervisningen”

Att få vara med och starta en skola från grunden, utan att behöva ta hänsyn till några begränsningar har varit inspirerande. Men samtidigt krävt många beslut. När det kommer till möbleringen har man varit tydligt i sin målbild: Det är inte möbleringen som ska bestämma vilken typ av undervisning som ska bedrivas på skolan. Utan denna ska vara underkastad till initiativ från både elever och lärare.

Uppmuntra till kreativitet

När en skoldag är slut kommer ingen personal och ställer tillbaka stolar och bord till en viss typ av standardsittning. Charlotte tror att det kommer att ta lite tid för eleverna att se förbi en standardiserad sittning i klassrummen. Men att detta sätt ändå uppmuntrar till att komma med kreativa förslag.

– Ska vi våga göra nya lösningar som inte tidigare provats måste vi uppmuntra till flexibilitet och kreativitet säger Charlotte. Med möbler som är anpassade till att kunna sitta på olika sätt. Från enskilda så kallade provsittningar, via mindre grupper till hela klassen i ring, eller varför inte snabbt kunna ställa undan alla möbler för att utnyttja ett tomt rum för ett plötsligt infall av aktivitet möjliggörs detta. Finns möjligheten anpassas klassrummen på Gustavslundskolan i Helsingborg.