Hyr er utrustning

”Hyra” är en form av långtidshyra där ett finansbolag äger de hyrda objekten och ni nyttjar dem. Många av rörelsens kostnader betalas idag efterhand som de nyttjas; exempelvis lokalhyra, löner, el och tele. Vi erbjuder er att betala även för era möbler månads- eller kvartalsvis.

Därför är det smart att hyra möbler

  • Hyra belastar inte skuldsidan i balansräkningen med utrustningens värde.
  • Hyreskostnaden är skattemässigt avdragsgill samma år.
  • Hyra påverkar inte betalningsförmågan, dvs likviditeten försämras inte.
  • Hyra belastar driftsbudget istället för investeringsbudget.
  • Lättare att budgetera eftersom du känner till hyresavgiften i förväg.
  • I hyresavtalet ingår förlängd garanti, fri support och i förekommande fall nödvändiga licenser
  • Avtalstiden kan skräddarsys så att de möbler som behövs kan anskaffas till en kostnad som bäst passar budgeten. Vanliga hyrestider är 36–60 månader.
  • En förmånligt försäkring med låg självrisk är ett populärt tillval.
  • Komplettera era möbler med iPads, iPhone, Mac och annan IT-utrustning.