Offentlig upphandling (LOU)

Köper du enligt lagen om offentlig upphandling? Vi har antagligen samarbete med någon av era avtalade leverantörer.

Kontakta oss för mer information.

042-324030
zioxi@janssondata.se