Ina Angel

Elevernas efterfrågan på teknik växer hela tiden. Anledningen, och fördelen, är att ny teknik ökar elevernas valmöjligheter i undervisningen. Lärarledda lektioner kan enkelt varvas med grupparbeten eller uppgifter att lösa. Men den kanske största fördelen med ny teknik är att eleverna med hjälp av datorer eller surfplattor nu får en inledning som anpassas till deras egna takt.