Category Archives: Skola och förskola

Hur löser man dagens utmaning av laddning och förvaring av tekniska hjälpmedel?

Hur löser du problemet med att era klassrum har för få eluttag för att ladda alla elevers datorer och tekniska hjälpmedel? Och hur ska dessa förvaras på ett säkert sätt? Befintliga klassrum är inte anpassade efter dagens behov vilket gör laddning av datorer och andra hjälpmedel svårt.

En stor utmaning inom skolan framöver är just hur man hanterar de tekniska hjälpmedel som behövs i undervisningen. Många lärare är tvungna att lägga de första 10 minuterna av sin lektion på att hantera laddning vilket blir mycket förlorad tid av undervisning. Dels handlar det om att hitta sätt för att förvara datorer och laptops på ett säkert och smidigt sätt och dels om hur laddning ska fungera när man har ett fåtal uttag i klassrummet längst med väggarna och eleverna sitter centrerat i klassrummen.

Laddning
Vill man inte ha en massa trassliga förlängningssladdar liggande på golven i klassrummen kan man lösa detta på två sätt. Det ena är att göra en omfattande renovering och dra ny el i golven för att skapa uttag där de behövs. Detta är ofta en omfattande och dyr process men löser dina problem. Det andra alternativet är att skaffa en flytt laddningshubb. På så sätt löser du laddningsproblemet på ett enkelt och smidigt sätt och kan flytta laddstationen så att den passar elevernas behov.

Förvaring
En annan utmaning är hur man ska förvara laptops på ett säkert men samtidigt smidigt sätt. Även här finns det två lösningar. Den första är att skaffa ett säkerhetsskåp som ska vara fast förankrat i ett rum. Problematiken med dessa är att det inte går att ladda datorerna under tiden och att säkerhetsskåpet inte är flyttbart.
Det andra alternativet är att skaffa en mobil laddvagn som både löser problematiken med säker förvaring och laddning. Fördelen med detta är att du enkelt kan rulla ut vagnen till klassrummet på morgonen med vetskapen om att alla datorer är laddade och redo att användas.

Dagens lärande skiljer sig från förr

Kommer du ihåg hur lärandet brukade vara? Sitta på raka rader riktade mot läraren, titta på tavlan och skriva ner allt i din anteckningsbok. Gamla sönderklottrade skolbänkar med tuggummin på undersidan och med ojämna bordsben.

Lärande går inte riktigt till på det sättet längre, istället uppmuntras aktivt lärande med djupare tanke, analys och samarbete för att stärka individens egna reflektiva förmåga. Det finns ett antal sätt att uppmuntra till aktivt lärande i dina klassrum varvid följande är tre tips.

Utnyttja tekniken. Teknik ger möjlighet för experiment, forskning och analys. Tekniken bör vara olika med stationära datorer, bärbara datorer, tabletter och kringutrustning som alla används för att visa praktiska teorier. Genom teknik blir informationshämtning enklare och elevernakan fokusera mer på uppgiften än att hitta fakta. Se då också till att tekniken finns lättillgänglig och att batterierna är laddade när det är dags att använda den.

Fokusera på samarbete. Idag är samarbete en central del i utbildningen där debatter och diskussioner uppmuntras som får eleverna att argumentera och reflektera över olika teorier och synvinklar. Genom flexibla möbler som gör det enkelt att möblera om för grupparbeten underlättas undervisningen och elevernas lärande i grupp.

Skapa en inspirerande miljö. Med snygga möbler skapas en bättre känsla i rummet och ger inspiration till lärande. Tänk också på att möblerna behöver vara robusta för att tåla många års av användande och se bra ut över tid.

Här på zioxi hjälper vi skolor, högskolor och universitet att bygga utrymmen som uppmuntrar till aktivt lärande. Med smarta och flexibla möbler skapar vi miljöer som främjar lärande och som känns inspirerande. Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att skapa en lärande miljö.

Så möblerar du för en kreativ och lärande miljö

Hur bör du inreda en arbetsplats eller ett klassrum för att skapa en kreativ och lärande miljö? Den frågan arbetar vi på Zioxi med dagligen och tar fram produkter och lösningar som skapar förutsättningar för en optimal arbetsmiljö. Här ger vi dig 5 tips på hur ska tänka när du väljer möbler till arbetsplatsen.

TÄNK PÅ FÖRVARING OCH LADDNING

Under de senaste åren har användningen av surfplattor och datorer ökat markant. Detta innebär nya utmaningar gällande laddning och förvaring av dessa enheter. När det kommer till laddning är det svårt att hålla koll på att alla enheter är laddade inför nästkommande dag. Se därför till att ha förvaringsskåp med inbyggd laddning. Själva förvaringen kan också vara en utmaning gällande säkerhet och stöldrisk. Ett tips från oss är att förvara enheterna i ett laddningsbart skåp som är enkelt att förflytta när de ska användas. Skåpet bör sedan placeras i ett säkert rum som saknar fönster, vilket gör det svårare att bryta sig in i.

HITTA MÖBLER SOM FRÄMJAR GOD ERGONOMI

Ergonomi är oerhört viktigt för att vi alla ska må bra, inte skada oss och klara av både skola och arbete. I dagens samhälle har vi blivit allt mer stillasittande, både barn och vuxna och det gäller då att hitta möbler som är anpassade och möjliga att justera. Vi människor varierar väldigt mycket i längd vilket gör att traditionella bord och stolar sällan passar alla. Leta efter möbler som är justerbara – stolar, bord och skärmar för att skapa bästa förutsättningar för varje individs behov. Det är även bra att skapa flera typer av arbetsplatser för att möjliggöra variation under dagen.

LETA EFTER FLEXIBLA MÖBLER

Möbler som är flexibla och enkla att flytta är att föredra på arbetsplatsen. Genom att enkelt kunna vika ihop bord och flytta dem möjliggörs flera olika arbetsmiljöer.  Då kan ni enkelt flytta möblerna för grupparbeten eller för att skapa mer yta i rummet till andra övningar och aktiviteter.

TÄNK PÅ DESIGNEN

Designen kan ibland tyckas vara sekundär när det kommer till en skolmiljö eller arbetsplats. Vi anser att designen är avgörande för att främja en kreativ och lärande miljö. Med snygga möbler skapas en bättre känsla i rummet och ger mer inspiration till lärande. Tänk också på att möblerna behöver vara robusta för att tåla många år av användande och se bra ut över tid.

HITTA SMARTA MÖBLER

Smarta möbler är det senaste inom branschen och sparar dig som användare mycket tid. Med molnbaserade Zioxi onView får du som användare information om enheterna är inkopplade för laddning och om förvaringsskåpen är låsta. Det gör din dag enklare och du slipper gå och fysiskt kontrollera alla laddningsskåp manuellt.

Möblera för en spännande lärmiljö

Albins Folkhögskola är en av många skolor som valt möbler från Zioxi. Vi har träffat Jonas Borgström, Biträdande rektor och IT-ansvarig, på skolan för att prata om deras digitala resa. Under 2012 flyttade Albins Folkhögskola in i nya lokaler som de själva fick vara med och utforma, och i höst fortsätter renoveringen. Önskemålen var många och mycket grundade sig i de digitala möjligheterna – och utmaningarna.  Här berättar Jonas hur Albins Folkhögskola använder sina Zioxi-möbler samt hur möblerna kan främja undervisningen, både för elever och lärare!

 

NYA MÖBLER PÅVÄG

Albins Folkhögskola har sedan 2014 använt Zioxis laddskåp för iPads och till hösten har de nu även beställt de populära t41-borden med tillhörande laddhubbar. Zioxis t41-bord är flexibla och hjulen gör dem mycket enkla att flytta. Bordens flexibilitet gör det möjligt att placera dem på flera olika vis, till exempel var för sig eller som en cirkel. Med de nya möbler kommer Albins Folkhögskola inledningsvis att möblera 4-5 klassrum.

– Våra elever ser verkligen fram emot de nya möblerna och jag tror det kommer både underlätta och stärka vår undervisning. Samtidigt vill vi också avvakta och inte välja alla nya möbler på en och samma gång. Det är viktigt att låta elever och lärare känna in sig i miljön så att vi vet vad vi faktiskt behöver för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande, säger Jonas.

 

SPÄNNANDE LÄRMILJÖ

Den pågående renoveringen kommer bland annat ge tillgång till en större sal som med hjälp av en smart vikvägg kan delas av och på så vis bli två klassrum. Vidare berättar Jonas att det känns spännande med de nya borden som möjliggör stor variation av hur man kan sitta i klassrummet.

– Detta gör även att lärare kan driva undervisningen på ett mer nytänkande och kreativt sätt. Till exempel ser vi idag att de mer traditionella möblerna begränsar undervisningens flexibilitet. I många av våra klasser arbetar eleverna till stor del i grupper. Vi tror att grupparbetet kan stärkas genom att vi på ett enkelt sätt kan flytta de nya möblerna till runda konstellationer när så behövs, säger Jonas.

 

SNYGGARE FÖRVARING

Jonas påpekar även vikten av möblernas snygga och genomtänkta design. Även om han har varit på flertalet olika mässor och tittat på möbler för skolmiljön har Jonas inte sett några andra som nått upp till Zioxis nivå. Andra möbler som de har använt på skolan har heller inte erbjudit samma flexibla användning som vad de har varit ute efter.

– Det finns en enkelhet i Zioxis möbler som jag inte har sett i andra möbler tidigare. Möblerna är stilrena och håller väldigt hög kvalitet. Kvaliteten känns rent utav enastående i jämförelse med andra på marknaden, säger Jonas.

 

JONAS 3 TIPS VID VAL AV SKOLMÖBLER:

1. Analysera behov och önskemål hos elever och lärare.

2. Tänk flexibilitet och nytänkande i undervisningen.

3. Välj möbler som är enkla, smidiga och snygga – både praktisk användning och estetik är viktigt för en god skolmiljö.

 

Är du sugen på nya möbler från Zioxi? Men är osäker på vilka? Inga problem. Vi fixar studiebesök på en skola nära dig. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Vad är god ergonomi för barn och unga?

Ergonomi står för läran om människan i arbete och innebär att det arbete vi utför ska anpassas och varieras utefter oss som individer, både för kroppen och knoppen. Vi har träffat Katarina Bruck, ergonom och leg. arbetsterapeut med över 20 års erfarenhet inom ergonomiområdet, för att ta reda på hur man bäst skapar goda ergonomiska förutsättningar för barn i deras skolmiljö.

 

Katarina, varför är det egentligen viktigt att tänka på ergonomi och hur påverkar det vårt dagliga liv?

– Ergonomi är oerhört viktigt för att vi alla ska må bra, inte skada oss och klara av både skola och arbete. I dagens samhälle är vi allt mer stillasittande, både barn och vuxna. Därför måste vi lära oss hur vi använder kroppen rätt och ha rörelsemässig variation så att inte kroppen tar skada. Vi alla behöver vardagsmotion för att må bra. Och vi måste börja med att lära barnen. Barn är mer anpassningsbara och genom att lära barn och unga om vardagsmotion och ergonomi kan vi förhindra eventuella skador i vuxen ålder, säger Katarina.

 

Hur definierar du en god ergonomisk skolmiljö för barn?

– I en drömvärld är allt justerbart – stolar, bord och skärmar, för att skapa bästa förutsättningar för var individs behov. Dock är detta långt ifrån den miljö vi ser i många av dagens skolor. Det finns flera olika aspekter att tänka på i skapandet av en god studiemiljö. Förutom möbler är det bland annat ventilation, klimat och belysning. Det är även viktigt att ge barn ordentliga avbrott emellan lektionerna där de uppmuntras till rörelse och lek. Genom att hjälpa barnen att bryta sitt stillasittande kan man skapa en större variation för dem under sin skoldag, säger Katarina.

 

Är din uppfattning att möbler i dagens skola är väl anpassade ur ergonomisk synpunkt?

– Nej, allt som oftast är möblerna inte anpassade. Barn och unga varierar väldigt mycket i längd, vilket gör att de traditionella stolarna och borden i dagens skolor inte kan passa var elev på ett bra sätt. Det vore bra om möbler var mer justerbara, och att det fanns olika typer av studieplatser att välja mellan, för att möjliggöra variation under skoldagen.

Vidare beskriver Katarina även att den största utmaningen med en god ergonomisk studiemiljö är att anpassa miljön utifrån alla individer. Vi är alla olika och har därför olika behov, både ur ett lärandeperspektiv och ur ergonomisk synpunkt. Dock så är det viktigt att inte se ergonomin som något övermäktigt. Genom kunskap och engagemang kan man komma en god bit på vägen.

 

Katarinas tre tips för en god studiemiljö:

– Ordentliga avbrott mellan lektioner där barnen rör på sig
– Variera lektionerna och skoldagen – möjliggör skärmfri tid
– God belysning som är justerbar utifrån aktivitet

 


Katarina Bruck, ergonom
och leg. arbetsterapeut

Förvaring och laddning av iPads och laptops i skolan

Under de senaste åren har användningen av surfplattor och datorer i skolan ökat markant. Idag får elever på många skolor runt om i Sverige en personlig surfplatta/dator att använda i undervisningen. I samband med den här digitala utvecklingen följer även ett ökat ansvar för både elever och skolor. Det debatteras idag hett om vilka risker detta ansvar medföljer i fråga om försäkring, stöldrisk för elevers transport till och från skolan samt möjlig inbrottsrisk i skolan. Eftersom det inte finns några generella riktlinjer för dessa frågor är det upp till var skola att själv bestämma hur de ska förhålla sig till detta. Och det har på många håll i landet skapat både funderingar och oro.

 

Möbler som löser båda laddning och förvaring

Den stora frågan är egentligen vem som bär det huvudsakliga ansvaret? Samt hur man som skolledning kan förebygga både stöld- och inbrottsrisk för att på så sätt underlätta användningen av surfplattor och datorer i skolan?

Idag är det vanligt att skolor köper in stationära säkerhetsskåp som eleverna får förvara sina surfplattor eller datorer i över natten. Ett annat tillvägagångssätt är att elever tar med sin dator hem efter skolan var dag. Detta för att både komma undan stöldrisk på skolan och problemet med att kunna ladda alla elevers surfplattor/datorer. Även om stationära säkerhetsskåp kan uppfattas som det självklara och säkra valet, kvarstår fortfarande frågan om hur man ska lösa det med laddningen.

Dessutom är säkerhetsskåpen varken smidiga eller speciellt snygga. Zioxi, som designar och skapar skolmöbler för det digitala klassrummet, såg att det krävdes en sammankoppling av behoven av snygg design, säkerhet och laddning och därför blev det självklart att deras dator- och ipadvagnar skulle täcka alla dessa behov. Förvaringslösningarna är utformade med en plats för var surfplatta/dator så att var elev kan hålla reda på sin egen. Laddningsfrågan löste de genom att erbjuda ett eluttag per enhet. Problemet som kan uppstå med överbelastning om alla datorer börjar ladda samtidigt är löst med en intelligent, mjukstartande elmodul. Genom att varje natt rulla in vagnen i ett säkert rum minimeras riskerna för stöld vid inbrott.

Genom att som skola använda sig av en ipad- eller datorvagn från Zioxi kan man lösa de tidigare problemen och frågor som användningen av surfplattor och datorer har skapat. Elever och föräldrar slipper känna oro för stöldrisk till och från skolan. Och skolan kan säkert låsa in samt ladda elevernas surfplattor och datorer.

 

Att tänka på vid val av förvaringslösning för ditt klassrum:

Vem bär ansvaret för surfplattor/datorerna och vilka försäkringar har vi?
Hur ska surfplattor/datorerna laddas?
Hur ska surfplattor/datorerna förvaras på ett säkert sätt?

 

Nyfiken på att se hur Zioxis möbler används i skolan?

Här kan du läsa mer om hur Båstad Montessori och Gustavslundsskolan tänker kring möbler och förvaring i skolan.

Båstad Montessori

Gustavslundsskolan